Politică de confidențialitate

Ultima actualizare: 11 Februarie 2021
Vezi si:
Termeni și condiții
Politica de cookie

Ce fel de date personale colectează Microroute.ro?

Date personale furnizate de dumneavoastră.
Microroute.ro colectează şi utilizează informaţiile pe care ni le oferiţi. Atunci când folositi formularul de contact, vi se vor cere (cel puţin) numele şi adresa de e-mail.
Dacă aveţi nevoie să ne contactaţi prin alte metode (cum ar fi prin reţelele sociale), vom colecta informaţii şi de acolo. Clienţii pot fi rugaţi să facă o evaluare pentru a ajuta alţi clienţi să primească ceea ce îşi doresc. Vom colecta informații de la dumneavoastră incluse în comentariile dumneavoastră, inclusiv numele dumneavoastră de utilizator și avatarul, dacă alegeți unul.
Puteţi să decideți să participaţi la programe de recomandări sau premii. Acest lucru înseamnă şi că ne veţi transmite date personale. În plus, ne puteţi transmite un feedback sau ne puteţi solicita ajutorul la utilizarea serviciilor oferite de Microroute.ro.

Date personale ale altor persoane pe care ni le transmiteţi.
Desigur, poate nu ne contactati in nume propiu, si de aceea vă atragem atenţia că este responsabilitatea dumneavoastră să vă asiguraţi că persoana sau persoanele ale căror date personale ni le transmiteţi sunt la curent cu acest lucru şi că au înțeles și acceptat modalitatea în care Microroute.ro le utilizează informaţiile (după cum este descris în această Declaraţie de confidenţialitate).

Date personale pe care le colectăm automat.
Chiar dacă vizitarea website-ului sau a aplicaţiilor noastre nu are ca rezultat efectuarea contactarii serviciilor noastre, noi colectăm automat anumite informaţii. Printre acestea se numără adresa dumneavoastră IP, data şi ora la care aţi accesat serviciile noastre, hardware-ul, software-ul sau browser-ul de internet pe care le utilizaţi şi informaţii despre sistemul de operare al computerului dumneavoastră. De asemenea, colectăm şi informaţii despre unde aţi dat click şi ce pagini aţi vizualizat.


De ce colectează şi utilizează Microroute.ro datele dumneavoastră personale?

Avem un motiv principal foarte bun pentru care vă cerem detaliile personale: pentru a va putea contacta, si a va oferi oferte sau informatii personalizate la nevoile dumneavoastrane.
Avem un motiv principal foarte bun pentru care vă cerem detaliile personale: pentru a va putea contacta, si a va oferi oferte sau informatii personalizate la nevoile dumneavoastre.

Cu toate acestea, în funcție de tipul de serviciu pe care doriți să îl utilizați, este posibil să vă oferim acest serviciu numai dacă se colectează anumite date personale. De exemplu, nu vă putem raspunde la cererile dumneavoastra daca nu vă colectăm numele și datele de contact.
Pentru a procesa datele dumneavoastră personale așa cum au fost descrise mai sus, ne bazăm pe următoarele temeiuri juridice:
Având în vedere scopurile descrise Microroute.ro se bazează pe baza legală a faptului că prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract. Dacă nu sunt furnizate datele personale solicitate, Microroute.ro nu poate finaliza comanda dumneavoastra sau cererea dumneavoastra de contact. Atunci când este necesar în conformitate cu legislația aplicabilă, Microroute.ro vă va obține consimțământul înainte de a vă prelucra datele personale în scopuri de marketing direct.


Cum partajează Microroute.ro informațiile dumneavoastră cu terțe părți?

Sunt mai multe părţi integrate în serviciile si produsele Microroute.ro, în diferite moduri şi pentru motive diferite.
Transmiterea datelor cu caracter personal descrisă în prezenta Declarație de confidențialitate poate include transferuri de date cu caracter personal în străinătate către țări ale căror legi privind protecția datelor nu sunt la fel de cuprinzătoare ca acelea ale țărilor din Uniunea Europeană. Atunci când acest lucru este impus de legislația europeană, transferăm datele personale numai destinatarilor care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor. În aceste situații, după cum este necesar, facem aranjamente contractuale pentru a ne asigura că datele dumneavoastră personale sunt în continuare protejate în conformitate cu standardele europene.


Cum partajează Microroute.ro informațiile dumneavoastră cu rețelele de socializare?

Aici, la Microroute.ro, folosim reţelele sociale în diferite moduri. Le folosim parțial pentru a facilita utilizarea serviciilor si a produselor, dar şi pentru a promova produsele și serviciile de securitate şi pentru a promova, îmbunătăţi şi facilita propriile noastre servicii. Aveți libertatea de a nu utiliza funcționalitățile rețelelor sociale.


Ce proceduri de securitate şi stocare implementează Microroute.ro pentru a vă păstra datele în condiţii de securitate?

Observăm proceduri rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat la datele cu caracter personal și utilizarea necorespunzătoare a acestora.
Utilizăm sisteme şi proceduri adecvate pentru a proteja şi securiza datele personale pe care ni le transmiteţi. De asemenea, folosim proceduri de securitate şi restricţionări tehnice şi fizice ale accesării şi folosirii datelor personale pe serverele noastre. Numai personalul autorizat poate accesa datele personale în timp ce lucrează.
Vom păstra datele dumneavoastră personale atât timp cât considerăm că este necesar pentru a vă permite să utilizați serviciile noastre, pentru a vă furniza servicii (inclusiv menținerea contului de utilizator online (dacă este creat)), pentru a respecta legile aplicabile, a soluționa litigiile cu orice parte și, altfel, dacă este necesar, pentru a ne permite să ne desfășurăm activitatea, inclusiv pentru a detecta și a preveni frauda sau alte activități ilegale. Toate datele personale pe care le păstrăm vor fi supuse acestei Declarații de confidențialitate.


Cum puteţi controla datele personale pe care la oferiţi Microroute.ro?

Dorim să puteți controla modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate de noi. Puteți face acest lucru în următoarele moduri:

În cazul în care vă utilizăm datele personale pe baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment sub rezerva legii aplicabile. Mai mult, în cazul în care procesăm datele dumneavoastră personale bazate pe interes legitim sau interes public, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment utilizării datelor dumneavoastră personale în conformitate cu legislația aplicabilă.
Ne bazăm pe dumneavoastră pentru a ne asigura că datele dumneavoastră personale sunt complete, exacte și actuale. Vă rugăm să ne informați cu promptitudine cu privire la orice modificări sau inexactități ale datelor dumneavoastră personale, contactându-ne.
Dacă aveți un cont de utilizator online, puteți accesa o cantitate semnificativă din datele dumneavoastră personale prin website-ul noastru. Website-ul noastru vă oferă, în general, opțiunea de a adăuga, actualiza sau elimina informațiile pe care le avem despre dumneavoastră.
Dacă orice date cu caracter personal pe care le avem despre dumneavoastră nu sunt accesibile prin intermediul website-ului noastre, ne puteți trimite solicitarea dumneavoastră fără costuri. Pentru toate solicitările dumneavoastră referitoare la această Declarație de confidențialitate și pentru a vă exercita oricare dintre drepturile dumneavoastră sau dacă aveți o reclamație, vă rugăm să ne contactați adresându-vă ofițerului nostru pentru protecția datelor la adresa office(at)microroute(punct)ro.
Dacă doriți să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale pe baza unui interes legitim și nu este disponibil niciun mecanism de renunțare, vă rugăm să ne contactați la office(at)microroute(punct)ro.


Cine este responsabil de procesarea datelor personale pe website-ul Microroute.ro?

Micro Route Technology S.R.L. controlează procesarea datelor personale pe website-ul Microroute.ro. Micro Route Technology S.R.L. este o companie privată cu răspundere limitată, înființată în conformitate cu legislaţia Română şi care are sediul In Mun. Suceava, Str. Viitorului, nr. 7, Judet Suceava.
Dacă aveți întrebări cu privire la această Declarație de confidențialitate sau despre procesarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor la office(at)microroute(punct)ro, iar noi vă vom contacta. Dacă aveți întrebări despre serviciile sau produsele noastre, vă rugăm să contactați echipa de la serviciul clienți prin pagina de contact a serviciului clienți.