Estimare preț

Prețurile serviciilor de securitate sau detecție incendiu, sunt diferite în funcție de proiect. De aceea nu avem o listă de prețuri pentru aceste servicii pe site. Ne poti contacta pentru o ofertă de preț, atât pentru proiectarea sistemelor se securitate și detecție incendiu, cât și pentru instalarea acestor servicii, alegând una dintre formularele de mai jos.


Sisteme detectie incendiu

Estimare pret detectie incendiu


Sisteme supraveghere video

Estimare pret supraveghere video


Proiectare securitate/detecție incendiu

Estimare pret proiectare